Vallon de l'Ermitage

Vallon de l'Ermitage (PDF, 83 kB, 22.09.2009)From: Friedrich Dürrenmatt Werkausgabe, Bd. 36: Versuche / Kants Hoffnung
Copyright © 1998 Diogenes Verlag AG Zürich

https://www.cdn.ch/content/cdn/en/home/friedrich-duerrenmatt/duerrenmatt-in-neuchatel/vallon-de-l-ermitage.html